web 2.0

10 TAHUN PTG

10 TAHUN PTG

Tuesday, December 8, 2009

TAKLIMAT KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH

8 dIS 2009, Pusat Konvensyen Terengganu Trade Centre.

Satu taklimat perubahan kepada Kurikulum peringkat tadika yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 telah diadakan dan TTG telah menghantar 6 orang guru.

Taklimat tersebut telah diuruskan oleh Jabatan pelajaran Negeri Bahagian Swasta serta jemputan dari Kementerian Pelajaran Malaysia dari Putrajaya.

antara pengisianya ialah:

REKABENTUK KURIKULUM
Ciri utama Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan:
1. Kurikulum berasaskan standard
2. Kurikulum berbentuk modular

Kurikulum Berasaskan Standard
Tujuannya adalah untuk ekuiti dan kualiti. Di mana ekuiti bermaksud semua murid diberi pendidikan yang sama dan kualiti merujuk kepada bahawa semua murid perlu diberi pendidikan yang berkualiti. Standard Kandungan merupakan pernyataan spesifik tentang perkara yang patut murid tahu dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan. Ia merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran pula merupakan satu penetapan kriteria @ indikator pencapaian dalam bentuk objektif tingkahlaku (behavioural) untuk memastikan pencapaian setiap standard kandungan.

Kurikulum Berbentuk Modular
Merupakan satu kurikulum yang kandungannya diorganisasikan dan seterusnya disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit (dinamakan modul). 2 jenis modul diwujudkan iaitu:

1. Modul Asas - terdiri dari komponen bahasa (BM/BI/BC/BT), Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Permainan Luar dan Matematik.

2.Modul Bertema - iaitu modul bersepadu yang merangkumi unsur-unsur dalam keenam-enam Tunjang dan juga unsur kreatif, kritis dan inovatif. (modul ini dibina menggunakan isu kehidupan seharian kanak-kanak)


TUNJANG PEMBELAJARAN dalam KSPK :

* Tunjang Komunikasi
* Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
* Tunjang Kemanusiaan
* Tunjang Sains dan Teknologi
* Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
* Tunjang Ketrampilan Diri

Penekanan dalam Kurikulum Standard ini adalah supaya murid-murid prasekolah dapat menguasai 4M bukan lagi 3M:

* Membaca
* Menulis
* Mengira
* Menaakul

Peruntukan Masa:

MODUL
% Peruntukan Masa
TERAS ASAS
BAHASA
BM


Fleksibel
(Awal tahun: 35 %
Akhir tahun: 25%)
BI
BC/BT
MATEMATIK
AKTIVITI LUAR
PEND. ISLAM / MORAL
BERTEMA
MODUL BERSEPADU
Fleksibel
(Awal tahun: 35%
Akhir tahun: 45%)


AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI
(baca doa, makan, refleksi)
30%

Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah:

Bil.
Bahasa Instruktional
Peruntukan Masa Minimum Seminggu untuk kelas prasekolah yang bahasa pengantarnya:
(minit)
Bahasa Malaysia
Bahasa Pengantar lain
1
Bahasa Malaysia
600
400
2
Bahasa Inggeris
600
400
3
Bahasa Cina/Bahasa Tamil/Bahasa Inggeris


400


JUMLAH
1200
1200

Peruntukan Masa 1 Minggu untuk Prasekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia :

Bil.
Modul
Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia (minit)
Dijalankan dalam BM
Dijalankan dalam BI
1
Rutin pagi
30
20
2
Perbualan Pagi
60
40
3
Rehat
90
60
4
Refleksi sebelum balik
30
20
5
Modul Teras Asas Bahasa Malaysia
90


6
Modul Bertema yang dikendalikan dalam BM
100


7
Modul Teras Asas Bahasa Inggeris


90
8
Modul Bertema yang dikendalikan dalam BI


330
9
Pendidikan Islam/Pendidikan Moral
10
Aktiviti Luar
40
40
11
Matematik
40


Jumlah minit seminggu
600
600

Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia :

Bil.
Bidang Pembelajaran
Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan BM
(minit)
Dijlnkan dlm BM
Dijlnkan dlm BI
Dijlnkan dlm BC/BT
Jumlah
1
Rutin pagi *
10
20
20
10 x 5 = 50
2
Perbualan Pagi
20
40
40
20 x 5 = 100
3
Rehat
30
90
30
30 x 5 = 150
4
Refleksi sebelum balik
10
20
20
10 x 5 = 50
5
Modul asas BM
90
90
6
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM
200
200
7
Modul asas BI


90


90
8
Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI


140


140
9
Modul asas BC/BT
90
90
10
Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam
120
120
11
Permainan Luar ( satu hari dalam BM, satu hari dalam BI)
40


40
80
12
Matematik
40
40
Jumlah minit seminggu
400
400
400
1200

0 comments: